КОМПАНИЯЛАР ТОБЫ
«Агрофирма TNK» ЖШС басқарушы компания және топтың 14 компаниясының құрылтайшысы болып табылады: